108 சித்தர்கள் போற்றி

PDF பதிவிறக்கம்

ஓம் ஆதிநாதர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் அநாதிநாதர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சத்தியநாதர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சகோதநாதர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் வகுளிநாதர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் மதங்கநாதர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் மச்சேந்திரநாதர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் கடேந்திரநாதர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் கோரக்கநாதர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் நந்தீசர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் திருமூலர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் அகஸ்தியர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் புலஸ்தியர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் போகர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் கொங்கணர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் கருவூரார் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் காலங்கிநாதர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் இடைக்காடர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் பத்திரகிரியார் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சிவவாக்கியர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் இராமதேவர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் கமலமுனி திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சுந்தரானந்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் பூர்ணானந்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் ரோமரிஷி திருவடிகள் போற்றி
ஓம் திருவள்ளுவர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் காகபுஜண்டர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் ஔவையார் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் தன்வந்திரி திருவடிகள் போற்றி
ஓம் வால்மீகர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் புண்ணாக்கீசர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் பூனைக்கண்ணனார் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் அழுகண்ணிச் சித்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் அகப்பேய் சித்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் தேரையர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் குதம்பைச் சித்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சட்டைமுனி திருவடிகள் போற்றி
ஓம் பாம்பாட்டிச் சித்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் பட்டினத்தார் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் பதஞ்சலியார் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் நாரதர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் விஸ்வாமித்திரர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் காரைச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் நாகார்ஜுனர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் வாசுகியார் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் திருமாளிகைத் தேவர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் குமாரத்தேவர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் அருணகிரிநாதர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் தாயுமானவர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் வள்ளலார் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் முத்துத்தாண்டவர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் காரைக்கால் அம்மையார் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் பராசரர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் ஹனுமான் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் புலிப்பாணி சித்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் கல்லுளி சித்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் கணநாதர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் குமரகுருபரர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் திருதட்சியாமூர்த்தி திருவடிகள் போற்றி
ஓம் கௌசிகர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சண்டிகேசர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சுகப்பிரம்மர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் டமரானந்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் தாயுமானவர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் கபிலர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் அல்லமாபிரபு திருவடிகள் போற்றி
ஓம் காசிபர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் கவுபால சித்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் குருராஜர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் கெளதமர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சங்கர மகரிஷி திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சுந்தரமூர்த்தி திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சூரியானந்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சொரூபானந்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் ஜம்பு மகரிஷி திருவடிகள் போற்றி
ஓம் ஜனகர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் ஜெகன்நாதர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் ஞானசித்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் திருநாவுக்கரசர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் திருஞானசம்பந்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் துர்வாச முனிவர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் நந்தனார் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் பரத்வாசர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் பரமானந்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் பிங்கள முனிவர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் பிருகு முனிவர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் பீர்முஹம்மது திருவடிகள் போற்றி
ஓம் புலத்தீசர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் மச்சமுனி திருவடிகள் போற்றி
ஓம் மாணிக்கவாசகர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் மார்க்கண்டேயர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் முத்தானந்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் மெய்கண்டதேவர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் மௌனசித்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் யாக்கோபு சித்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் வரரிஷி திருவடிகள் போற்றி
ஓம் வியாச முனிவர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் விளையாட்டு சித்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் மிருகண்ட மகரிஷி திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சீரடிபாபா திருவடிகள் போற்றி
ஓம் வசிஷ்ட மகரிஷி திருவடிகள் போற்றி
ஓம் யூகி முனிவர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சூலமுனிவர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் குகை நமச்சிவாயர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் கடைப்பிள்ளை திருவடிகள் போற்றி
ஓம் வேதவியாசர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் கணபதிதாசர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சட்டநாதர் திருவடிகள் போற்றி
HTML Comment Box is loading comments...


முதல் பக்கம்

© www.adiyaar.com