சாய் பாபா திருக்கோவில் மணவூர் பொன்னாங்குளத்தில் விரைவில்.

© www.adiyaar.com